17 Mersuch I-1ox  

Arabiskt Fullblod hu

Alias 17 Mersuch I

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av 17 Mersuch I-1's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som 17 Mersuch I-1 stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.