217 Kuhaylan Zaidox  

Arabiskt Fullblod hu

217 Kuhaylan Zaid är ett sto som föddes 1935 i Ungern.

217 Kuhaylan Zaid föddes upp av Bábolna.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på 217 Kuhaylan Zaids och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

217 Kuhaylan Zaid har följande avkommor i hästkatalogen:

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Junubox

Arabiskt Fullblod

Hadban Inzihiox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kuhaila Um Junubox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadahox  sa

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Saklawi Djedranox  fr

Arabiskt Fullblod

Djeraschox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Kalifaox  fr

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Al Ziyadaox

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox  _uo

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)