22 Kemirox  

Arabiskt Fullblod hu

22 Kemir är ett sto som föddes 1928 i Ungern.

22 Kemir föddes upp av Bábolna.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på 22 Kemirs och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

22 Kemir har följande avkommor i hästkatalogen:

Kemirox  pl

Arabiskt Fullblod

Souakimox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Smyrnaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sylphide Iox  de

Arabiskt Fullblod

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

Saidaox  de

Arabiskt Fullblod

Djeridox  de

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Sabalox  de

Arabiskt Fullblod

17 Mersuch I-1ox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Schmad Kohailanox

Arabiskt Fullblod

Hamdani Semriox

Arabiskt Fullblod

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

60 Adjuzeox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

5 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazlan Iox  hu

Arabiskt Fullblod

22 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan-Raschidox

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)