Pågen  RR 208

Gotlandsruss se

Inga-familjen, generation 6 (Russ)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Pågen's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Pågen stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.