Sto efter Blankxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 2, generation 10 (FB E)
-> 2-m, Lass of the Mill, gen 2 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Sto efter Blank's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Sto efter Blank stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.