Sto efter Blankxx  

Engelskt Fullblod gb

Var stammar Sto efter Blank från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland