Criban Victor  WSB 1775

Welshponny (sekt B) gb

1897gb04 - Vaynor Duchess, generation 7 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Criban Victor's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Criban Victor stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.