Pot 8 Osxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Potoooooooo

Fullblodsfamilj 38, generation 6 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Pot 8 Os's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Pot 8 Os stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.