Pot 8 Osxx  

Engelskt Fullblod gb

Alias Potoooooooo

Darley Arabian, generation 5 (FLB)
-> Eclipse, generation 1 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Pot 8 Os's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Pot 8 Os stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.