Zonetta  RW 781

Welshponny (sekt B) se

1897gb04 - Vaynor Duchess, generation 12 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Zonetta's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Zonetta stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.