Zonetta  RW 781

Welshponny (sekt B) se

Zonetta är ett sto som föddes 1982 i Sverige.

----*----
 • Ras: Welshponny (sekt B)
 • Registreringsnummer: SPR 52425-82
 • Kön: Sto
 • Mankhöjd: 137.0 cm
 • Färg: fux
 • Tecken: Huvud: bläs
 • Stofamilj:
  1897gb04 - Vaynor Duchess, generation 12 (Welsh Inoff)
 • Hingstlinje:
  Darley Arabian, generation 26 (FLB)
  -> Shales, generation 23 (HACK)
  --> Prince of Cardiff, generation 10 (W)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 7 generationer
 • Fullblodsandel, 4 led: 0.00%
 • Fullblodsandel, 8 led: 1.95%
 • Fullblodsandel, hela stamtavlan: 5.79%
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Zonettas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Zonetta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Zonetta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Zonetta en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Zonetta har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Zorba F&aouml;delseland se S f.1990
  Welshponny (sekt B)
  Stambok: RW 943
  fx gmg bls, vt smpa VB, vt smpa VF, vt smpa HB, vtul, vt smpa HF
  e. Dito
   B
Cognac  se

Welshponny (sekt B)

Surprise  gb

Welshponny (sekt B)

Bryniau Envoy  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Watchman  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Bryniau Ballerina  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyn Dewdrop II  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Meifod Smoky Eyes  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyn Pat  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Odinsal Chiquita  se

Welshponny (sekt B)

Horshaga Cyrano  se

Welshponny (sekt B)

Rhyd-y-Felin Selwyn  gb

Welshponny (sekt B)

Downland Wildflower  gb

Welshponny (sekt B)

Astley Oyster  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Rhyd-y-Felin Caradog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Shade Oak Pearl  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Zorana  se

Welshponny (sekt B)

Cavallo Bolero  se

Welshponny (sekt B)

Elphicks Renegade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Grenadier  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Ruffles

Welsh Mountain (sekt A)

Springbourne Ballad   gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Carel  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Berin  gb

Welshponny (sekt B)

Närkeby Zorba  se

Welshponny (sekt B)

Chirk Crogan  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Chirk Heather  gb

Welshponny (sekt B)

Brockwell Flirt  gb

Welshponny (sekt B)

Brockwell Cobweb  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Fair Faith  gb

Welshponny (sekt B)