Zorana  RWR 18

Welshponny (sekt B) se

Zorana är ett sto som föddes 1976 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Zoranas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Zorana har följande avkommor i hästkatalogen:

Cavallo Bolero  se

Welshponny (sekt B)

Elphicks Renegade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Grenadier  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Coed Coch Madog  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Twyford Gala  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Ruffles

Welsh Mountain (sekt A)

Criban Cockade  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Alltmawr Redwing

Welsh Mountain (sekt A)

Springbourne Ballad   gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Carel  gb

Welshponny (sekt B)

Llanarth Marvel  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Menai Queen Bee

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Coed Coch Berin  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Sandde  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Närkeby Zorba  se

Welshponny (sekt B)

Chrik Crogan  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Berwyn Beauty  gb

Welshponny (sekt B)

Chrik Heather  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Victor  gb

Welshponny (sekt B)

Gredington Bronwen

Welshponny (sekt B)

Brockwell Flirt  gb

Welshponny (sekt B)

Brockwell Cobweb  gb

Welshponny (sekt B)

Harford Starlight  gb

Welsh Mountain (sekt A)

Fayre Ladybird  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Fair Faith  gb

Welshponny (sekt B)

Coed Coch Blaen Lleuad  gb

Welshponny (sekt B)

Criban Faith  gb

Welshponny (sekt B)