Zobeyniox  EAO 233

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sa