Aswanox  

Arabiskt Fullblod eg

Alias Raafat

Var stammar Aswan från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland