Aswanox  

Arabiskt Fullblod eg

Alias Raafat

  • 10.134%
  • 54.7%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Aswan's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Aswan's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Yosreiaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1943
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Nazeerox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias King of Egypt, Nosier
f.1939
†1960
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
37.5% 2 2:e led Mansourox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1921
25% 1 2:e led Sheikh El Arabox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1933
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Hindox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1929
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Bint Samihaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 6 4:e led Rabdan El Azrakox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman Grey, Rabdan
f.1897
†1923
18.75% 2 3:e led Gamil Manialox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
†1928
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Nafaa El Saghiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1910
15.23% 12 5:e led Saklawi Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias El Azrak, El Kebir, Saklawi
f.1886
12.5% 1 3:e led Ibn Rabdanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1917
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Bint Hadba el Saghiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kazmeenox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
Alias Kasmeyn
f.1916
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bint Rustemox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1922
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Samihaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1918
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bint Sabahox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1925
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.11% 10 5:e led Dahmanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman el Azrak, Dahman Grey, Dahman I, El Azrak
10.94% 3 4:e led Saklawi IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Farhan II, Ibn El Saklawi
f.1890
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Manakiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Meanagi Selebi
f.1895
9.38% 2 4:e led Sotammox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1910
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Kasimaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Dalal Al Zarkaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dalal
f.1903
†1931
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Nafaa el Kebiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1905
9.37% 6 5:e led Rabdaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1880
7.81% 3 5:e led Om Dalalox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dalala
f.1899
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 3 5:e led Astraledox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1900
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 3 5:e led El Halabiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Halabi
f.1900
7.81% 3 5:e led Hadbaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1894
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.62% 12 6:e led Khalilox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
7.62% 12 6:e led Saklawie Gidranieox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1880
6.25% 1 4:e led Sabahox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1920
†1936
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bint Gamilaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1911
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Rustemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Samhanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Samhan II, Semhan
f.1905
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kasmeynox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1916
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 4 5:e led El Dahmaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Dahman Shawan
f.1879
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 5 6:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.15% 12 6:e led El Sennariox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1891
6.1% 55 8:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
6.05% 10 6:e led Jamil el Ahmarox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Gamil el Ahmar
6.05% 10 6:e led Farida el Debaniox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
5.76% 13 7:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
5.25% 19 7:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.08% 5 6:e led Queen Of Sheebaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1875
†1901
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Nakiseox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
Alias Narkise
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Doniaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dunya
4.69% 2 5:e led Kasidaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Selmaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Selma II
f.1894
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 6 6:e led Khuzamox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1869
3.91% 3 6:e led Venusox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Hadba, Sekra Zefra, Yunis
f.1890
3.91% 3 6:e led Sabbah Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sabbah
f.1895
3.91% 3 6:e led Bint Rogaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1895
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Halabiaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Halabi
f.1890
3.86% 13 7:e led Koheilan El Mossenox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Koheilan Mesenneh
f.1875
3.65% 27 8:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Gamilaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1900
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mabrouk Manialox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
3.13% 1 5:e led Ridaaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Bint Obeyaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1912
†1931
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ibn Nadraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1905
3.12% 4 6:e led Hajlahox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 5 7:e led Yamama IIIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Yemameh
f.1872
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.08% 12 7:e led Muniet El Nefousox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Muniet El Nueus
3.05% 55 9:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
3.05% 55 9:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
3.03% 10 7:e led Sabhaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.03% 10 7:e led Gazzaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Gaza, Ghazza, Ghazza Al-Zarka
f.1880
3.03% 10 7:e led Jamil el Kebirox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Gamil el Kebir
2.88% 13 8:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.88% 13 8:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
2.34% 2 6:e led Makbulaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1880
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Ahmarox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1890
1875sa20 - Queen of Sheeba
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Nasr Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Sobhaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1879
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Nefisaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1913
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.15% 7 8:e led Shueymanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sheeyman Al Sean, Shuwayman
f.1854
1.95% 3 7:e led Hadbanox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1878
1.95% 3 7:e led Manakia Hedrajiaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.95% 3 7:e led Roga El Beidaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.82% 27 9:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.82% 27 9:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
1.56% 1 6:e led Nadra El Kabiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1890
1.56% 1 6:e led Obeyaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1894
†1919
1860eg10 - Hajlah
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Merzukox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
1.56% 1 6:e led Tarfaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1900
1.56% 1 6:e led Rose Of Sharonox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1885
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 5 8:e led Yamama IIox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Ghazieh
f.1858
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.54% 12 8:e led Selmaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1865
1.53% 55 10:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
1.53% 55 10:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr
1.51% 10 8:e led Mhayd Fidanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.51% 10 8:e led Ibn Zubayniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.44% 13 9:e led Bint Faras Naqadanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
1.44% 13 9:e led Samhan Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
1.44% 13 9:e led Harkaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Harua, Usaymah
1.17% 2 7:e led Azrekox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1881
1.17% 2 7:e led Bint Azzox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1880
1.17% 2 7:e led Makbula El Kebiraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1877
1842bh10 - Jellabiet Feysul
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Dajaniaox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1876
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Selma Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod