Llanarth Carel  WSB 3327

Welshponny (sekt B) gb

Cauliflower, generation 13 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Llanarth Carel's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Llanarth Carel stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.