60 Adjuzeox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) sy

Koheilan Adjuze, generation 1 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av 60 Adjuze's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som 60 Adjuze stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.