Nana Sahib Iox  PASB 294

Arabiskt Fullblod de

Bairactar, generation 7 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Nana Sahib I's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Nana Sahib I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.