Nana Sahib Iox  PASB 294

Arabiskt Fullblod de

  • 0%
  • 23.9%
  • 46.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Nana Sahib I's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Nana Sahib I's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Smyrnaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1890
50% 1 1:a led Selimox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Selmaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1883
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Sabalox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1872
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Djeridox Födelseland de
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1871
12.5% 1 3:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
10.94% 11 6:e led Amurath Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1829
9.38% 2 4:e led Seglaviox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1864
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
8.01% 21 7:e led Bairactarox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1813
†1838
7.81% 3 5:e led Gadirox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1847
6.35% 16 7:e led Sady IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1821
6.25% 1 4:e led Mehemed Aliox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1868
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Tajar IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Selma Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1871
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hamma IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1866
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Obejaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Hamdany VIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Hamdany
f.1859
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Bournu IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1849
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4% 21 8:e led Saglawi Jedranox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
3.17% 16 8:e led Siglavyox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Schwarzenberg
f.1811
3.17% 16 8:e led Hamdany Iox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1816
3.13% 1 5:e led Hamma Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1855
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Elkanda Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1848
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mahmoud Mirzaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.13% 1 5:e led Tajarox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.13% 1 5:e led 104 Koreischanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1853
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Daria VIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1852
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kereja VIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Zarifox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1837
†1863
2.34% 2 6:e led Hamdany Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1853
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Beko IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Bekou III
f.1844
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.95% 3 7:e led Safra IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1838
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.59% 16 9:e led Kronaroox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.56% 1 6:e led Mara IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1846
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Koreischanox Födelseland ae
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1837
1.56% 1 6:e led Kereja Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1851
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Lama Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1850
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Chabanox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1844
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Elkanda IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1842
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led 28 Asslanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1847
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Geyran IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Geijran III
f.1845
1.56% 2 7:e led Mazudox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1838
1.56% 2 7:e led Mara IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1838
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.37% 6 8:e led Bournuox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1821
1.17% 10 9:e led Bournu Iox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Goumousch Bournu
f.1812
1.17% 2 7:e led Czebessie Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1840
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.17% 3 8:e led Musa IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1830
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.07% 4 8:e led Chabanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1826
0.98% 3 8:e led Wanda Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1828
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.98% 3 8:e led Selimox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1828
0.78% 5 9:e led Safra Iox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1823
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Chamox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1835
0.78% 1 7:e led Daria Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1837
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
0.78% 1 7:e led Asslanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1836
0.78% 1 7:e led Gayran IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1829
0.78% 1 7:e led Kaaba IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1832
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.78% 2 8:e led Hazam IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1831
0.78% 1 7:e led Dzelabyox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1836
0.78% 1 7:e led 9 Dahabyox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1839
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.68% 6 9:e led Kabron Iox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1812
0.59% 2 8:e led Padischahox Födelseland ae
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1826
0.59% 3 9:e led Murana IIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1822
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Czebessie IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Czebessie
f.1835
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.49% 6 10:e led Originalaraberox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1805
0.39% 1 8:e led Geyran Iox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1811
0.39% 1 8:e led 57 Anazeox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1828
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Banka Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1823
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.39% 1 8:e led Dahabiox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Dahaby
f.1826
0.39% 5 10:e led Czebessie IIox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1814
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.29% 3 10:e led Murana Iox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1808
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
0.2% 1 9:e led 8 Gidranox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1823
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.2% 1 9:e led Anazeox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1818
0.2% 1 9:e led Elkanda Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1818
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.1% 1 10:e led Siglavy Gidranox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Gidran
f.1811
0.1% 1 10:e led Hassfouraox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1811
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
0.1% 1 10:e led 74 Tifleox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1810
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod