Chiara  

Holsteiner

Alias Chiara 222

Darley Arabian, generation 23 (FLB)
-> Eclipse, gen 19 (FLB)
--> Dark Ronald, gen 9 (FLB)
---> Cor de la Bryère, gen 3 (SF)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Chiara's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Chiara stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.