Caller Ouxx  

Engelskt Fullblod gb

Darley Arabian, generation 12 (FLB)
-> Eclipse, gen 8 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Caller Ou's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Caller Ou stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.