Cavallo Bolero  RW 35

Welshponny (sekt B) se

Darley Arabian, generation 24 (FLB)
-> Shales, generation 21 (HACK)
--> Prince of Cardiff, generation 8 (W)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Cavallo Bolero's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Cavallo Bolero stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.