Novarro  SWB 179

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Godolphin Arabian, generation 16 (FLB)
-> F-linjen, generation 6 (HANN)
--> Flaneur, generation 2 (SWB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Novarro's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Novarro stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.