Coed Coch Barwn  RW 2 , WSB 2340

Welshponny (sekt B) gb

Darley Arabian, generation 22 (FLB)
-> Shales, generation 19 (HACK)
--> Prince of Cardiff, generation 6 (W)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Coed Coch Barwn's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Coed Coch Barwn stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.