Rantzauxx  

Engelskt Fullblod fr

Darley Arabian, generation 19 (FLB)
-> Eclipse, gen 15 (FLB)
--> Dark Ronald, gen 5 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Rantzau's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Rantzau stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.