Rantzauxx  

Engelskt Fullblod fr

  • 1.726%
  • 100%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Rantzau's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Rantzau's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Rancunexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1940
Fullblodsfamilj 23
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
50% 1 1:a led Foxlightxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1935
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-h, Ann of the Forest
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Cavaliere d'Arpinoxx Födelseland it
Engelskt Fullblod
f.1926
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-p, Sto efter Trumpator
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Chouiaxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1925
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-h, Ann of the Forest
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Foxhunterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1929
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-f, Pawn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-j, Ellen Horne
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-l, Paraffin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Rockellaxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1936
Fullblodsfamilj 23
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.55% 22668 13:e led Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias King Herod
f.1758
†1780
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
15.33% 10 5:e led St Simonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1881
†1908
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-c, Jerboa
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14.6% 26 6:e led Galopinxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1872
†1899
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-i, Syster till Edwin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14.37% 95963 14:e led Godolphin Arabian Födelseland ma
Berber
Alias Godolphin Barb, Shami
f.1724
†1753
13.73% 12722 13:e led Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1764
†1789
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.99% 8864 12:e led Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1774
†1793
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Foxlawxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1922
†1935
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-f, Sto efter Hyacintus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Chuettexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1916
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-p, Sto efter Trumpator
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bishop's Rockxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1929
Amerikansk fullblodsfamilj A18
  Amerikanska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led St Justxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
Alias Saint Just, St Juste
f.1907
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12-a, Sto efter Whiteskirt
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12-e, May Bell
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Barkaxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1918
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-h, Ann of the Forest
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Havresacxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
Alias Havresac II
f.1915
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8-c, Woodbine
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Trimestralxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1914
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-f, Pawn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-j, Ellen Horne
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-l, Paraffin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Coquerellexx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1924
Fullblodsfamilj 23
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.72% 26633 14:e led Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1743
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.02% 68603 15:e led Croft's Partnerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Partner
f.1718
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Rabelaisxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1900
†1929
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.28% 22601 14:e led Cypronxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.49% 34145 14:e led Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1739
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.18% 101 8:e led Pocahontasxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1837
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.13% 176 9:e led Touchstonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.11% 58 8:e led Stockwellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1849
†1871
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.06% 12 6:e led St Angelaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1865
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-c, Jerboa
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.89% 14413 14:e led Marskexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.52% 116189 16:e led Syster 1 till Mixburyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.4% 28 7:e led Vedettexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias West Hartlepool
f.1854
Fullblodsfamilj 19
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.3% 26 7:e led Flying Duchessxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1853
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-i, Syster till Edwin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.2% 2527 12:e led Sir Peter Teazlexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Sir Peter
f.1784
†1811
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.13% 14266 13:e led Snapxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
†1777
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.9% 12826 14:e led Spilettaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1749
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.76% 147 9:e led Birdcatcherxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1833
†1860
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-d, Flight
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.7% 9025 13:e led Rachelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1763
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.58% 11123 13:e led Matchemxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1748
†1781
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.57% 137387 16:e led Darley Arabianox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Ras el Fedowi
f.1700
6.45% 2 4:e led St Frusquinxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1893
†1911
Fullblodsfamilj 22
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.43% 1156 11:e led Waxyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
Fullblodsfamilj 18
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.34% 20999 14:e led Cadexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1734
†1756
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Ciceroxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1902
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-f, Pawn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-j, Ellen Horne
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-l, Paraffin
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Justitiaxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1896
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12-a, Sto efter Whiteskirt
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12-e, May Bell
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Royal Eaglexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1912
6.25% 1 4:e led Comradexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1917
†1928
6.25% 1 4:e led Alopexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1909
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hors Concoursxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1906
6.25% 1 4:e led Teddyxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1913
6.25% 1 4:e led Chutexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1905
6.25% 2 5:e led Ajaxxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1901
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-i, Crucifix
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Cyllenexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1895
†1925
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Brocanteusexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1912
6.25% 1 4:e led Mistrellaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1907
6.25% 1 4:e led Coquelourdexx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1916
6.25% 1 4:e led Son-In-Lawxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1911
†1941
Fullblodsfamilj 5
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-a, Young Hag
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
5-d, Castanea
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led William The Thirdxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1898
†1917
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-d, Emma
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-e, Sto efter Chat. Margaux
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pugnacityxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1922
6.03% 17765 14:e led Blankxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
†1770
5.99% 719 11:e led Selimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1802
5.84% 2380 12:e led Pot 8 Osxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Potato, Potoooooooo
f.1773
5.79% 58527 15:e led Flying Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
5.72% 240352 17:e led Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
5.71% 815 11:e led Orvillexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1799
5.46% 474 10:e led Whalebonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1807
5.38% 81 9:e led The Baronxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1842
5.36% 26548 15:e led Melioraxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1729
5.35% 18 7:e led King Tomxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1851
†1878
5.33% 83713 16:e led Jiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1701
5.31% 99988 16:e led Betty Leedesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1700
5.27% 8 6:e led Isonomyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1875
5.21% 919 11:e led Penelopexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1798
5.18% 3074 12:e led Woodpeckerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1773
5.16% 25944 15:e led Blazexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1733
†1756
5.14% 38 8:e led Newminsterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1848
†1868
5.11% 1912 12:e led Trumpatorxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
5.03% 328 10:e led Blacklockxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1814
†1831
5.01% 207 9:e led Camelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1822
†1844
4.95% 137676 17:e led Curwen Bay Barb Födelseland gb
Berber
f.1695
4.95% 234 10:e led Sultanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1816
4.88% 195 10:e led Banterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
4.87% 46433 15:e led Bartlets Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Bartlett's Childers, Bleeding Childers, Young Childers
f.1716
4.85% 64356 15:e led Bay Boltonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Brown Lusty
f.1705
4.85% 160709 17:e led Byerley Turkox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1680
4.76% 243297 17:e led Leedes Arabianox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1670
4.76% 1214 11:e led Buzzardxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1787
4.69% 2 5:e led Satiricalxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1891
4.64% 22517 15:e led Salomexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Selene
f.1733
4.63% 16963 15:e led Squirtxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1732
4.61% 42229 15:e led Foxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1714
4.57% 51069 15:e led Syster till Old Country Wenchxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
4.5% 34828 14:e led Grey Robinsonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1723
4.46% 77 9:e led Voltairexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
4.41% 37 8:e led Voltigeurxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1847
4.36% 93 9:e led Bay Middletonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1833
†1857
4.35% 1009 11:e led Evelinaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1791
4.34% 115 9:e led Glencoexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
4.3% 6 7:e led Hamptonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1872
†1897
4.26% 15554 15:e led The Ruby Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod