Stofamiljer

Vad är en stofamilj?

En stofamilj är en grupp hästar som har en gemensam anmoder. Alla hästar som i rakt nedstigande led mor-dotter är släkt med en och samma anmoder har en gemensam stofamilj. Inom vissa raser finns stofamiljer som är numrerade och/eller namnade. Dessa har i något sammanhang ansetts extra intressanta.

Inofficiella familjer?

Förutom dessa officiella eller kända stofamiljer finns ett helt gäng inofficiella stofamiljer i Hästkatalogen. Det är familjer som jag gett namn/nummer internt här i katalogen. Ibland har dessa familjer ett officiellt nummer, bara att jag inte identifierat det än. Om du hittar en sådan familj får du gärna tipsa mig!

Är hästar inom en stofamilj speciella?

Hur närbesläktade hästar inom samma stofamilj är beror naturligtvis på hur långt bak i stamtavlan anmodern finns. En ung stofamilj har mer närbesläktade hästar och oftast fler gemensamma nämnare mellan hästarna gällande utseende, begåvning och nedärvning.

Men om man tittar på de numrerade stofamiljer som finns inom exempelvis fullblodsaveln så kan anmodern finnas så långt bak som mitten av 1600-talet, och då säger det ju sig självt att blodet från anmodern hunnit bli mycket utspätt på vägen till nutidens generationer i stofamiljen, och de gemensamma nämnarna är mycket få, om ens existerande. I en del fall när stofamiljerna börjat spreta har man gjort undergrenar av stofamiljen. Ett exempel är bland trakehnerfamiljerna där man utarbetat ett numreringssystem för utgrenade familjer.