Eiddwen Flyer I  WSB 421 , HSB 2053

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Dessa är avkommorna till Eiddwen Flyer I som finns registrerade i Hästkatalogen. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser