Eiddwen Flyer I  WSB 421 , HSB 2053

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Cauliflower, generation 5 (RWM)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Eiddwen Flyer I's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Eiddwen Flyer I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.