Eiddwen Flyer I  WSB 421 , HSB 2053

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Eiddwen Flyer I's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Eiddwen Flyer I stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.