Ajaxxx  

Engelskt Fullblod fr

Dessa är avkommorna till Ajax som finns registrerade i Hästkatalogen födda under 1911. Känner du till fler som inte finns med? Du får gärna lägga till dem!
Lägg till avkomma.

Avkommor födda år 1911

IdBildNamnStamboksnrRasFöddKönFärgMorMorfarUppfTävlingsresUtmärkelser