Ajaxxx  

Engelskt Fullblod fr

Fullblodsfamilj 2, generation 23 (FB E)
-> 2-c, Atalanta, gen 13 (FB E)
--> 2-i, Crucifix, gen 8 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Ajax's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Ajax stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.