Ajaxxx  

Engelskt Fullblod fr

Darley Arabian, generation 17 (FLB)
-> Eclipse, gen 13 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Ajax's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Ajax stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.