Minstead Hero  NPS 2328

New Forest gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Minstead Hero's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Minstead Hero stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Minstead Hero räknat.

mormorsmormor
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Minstead Hero's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Minstead Hero stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Minstead Hero räknat.

far
f.1934
Föräldrarna var skogsponnyer.
farfar
Detta är INTE en specifik häst, utan en platshållare för new forest-fäder från hedarna i New Forest-området i England och där det inte är angivet eller känt exakt vilken hingst som är fadershingst.