Minstead Hero  NPS 2328

New Forest gb

Minstead Hazel, generation 1 (NF)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Minstead Hero's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Minstead Hero stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.