Minstead Hero  NPS 2328

New Forest gb

1905se01 - The Orphan, generation 4 (NF Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Minstead Hero's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Minstead Hero stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.