Curwens Old Spotxx  

Engelskt Fullblod gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Curwens Old Spot's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Curwens Old Spot stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 0 generationer bakåt från Curwens Old Spot räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Curwens Old Spot's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Curwens Old Spot stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Curwens Old Spot räknat.