Curwens Old Spotxx  

Engelskt Fullblod gb

Var stammar Curwens Old Spot från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland