Curwens Old Spotxx  

Engelskt Fullblod gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Curwens Old Spot's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Curwens Old Spot stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.