Brawners Eclipsexx  

Engelskt Fullblod us

Brawners Eclipse är en hingst som föddes 1839 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Brawners Eclipse en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Brawners Eclipse en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Brawners Eclipse en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Brawners Eclipse har följande avkommor i hästkatalogen:

American Eclipsexx  us

Engelskt Fullblod

Durocxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Florizelxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Junoxx  gb

Engelskt Fullblod

Amandaxx

Engelskt Fullblod

Tayloes Grey Diomedxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Virgina Cadexx

Engelskt Fullblod

Millers Damselxx  us

Engelskt Fullblod

Messengerxx  gb

Engelskt Fullblod

Mambrinoxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Turfxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Pot8osxx  gb

Engelskt Fullblod

Pot 8 Osxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Gimcrackxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Henryxx  us

Engelskt Fullblod

Henryxx  us

Engelskt Fullblod

Sir Archyxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Castianiraxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Diomedxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Bellonaxx  us

Engelskt Fullblod

Young Rompxx  us

Engelskt Fullblod

Durocxx  us

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Amandaxx

Engelskt Fullblod

Old Rompxx  us

Engelskt Fullblod

Messengerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Pot8osxx  gb

Engelskt Fullblod