Palbaox  

Arabiskt Fullblod ru

Palba är ett sto som föddes 1961 i Ryssland.

Palba föddes upp av Tersk.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Palbas och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Palba en enkel uppsättning av av allelen E från sin far (svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen e från sin mor (saknar svart anlag).

På lokus A, agouti, har Palba en enkel uppsättning av av allelen A från sin far eller mor (agoutianlag).

På lokus G, grey, har Palba en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Palba en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Palba har följande avkommor i hästkatalogen:

Araxox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Angaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod

Podrugaox  ru

Arabiskt Fullblod

Pribojox  ru

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox

Arabiskt Fullblod

Shareerox  gb

Arabiskt Fullblod

Risslaox  gb

Arabiskt Fullblod

Dikarkaox  ru

Arabiskt Fullblod

Dénoustéox  fr

Arabiskt Fullblod

Latifox  sy

Arabiskt Fullblod

Djaimaox  fr

Arabiskt Fullblod

Carabineox  fr

Arabiskt Fullblod

Djebelox  fr

Arabiskt Fullblod

Caravaneox  fr

Arabiskt Fullblod