Rosamondxx  

Engelskt Fullblod gb

Rosamond är ett sto som föddes 1788 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Rosamonds och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Rosamond har följande avkommor i hästkatalogen:

Tandemxx  gb

Engelskt Fullblod

Syphonxx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Old Country Wenchxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Patriotxx  gb

Engelskt Fullblod

Patriotxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Crabxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Cottinghamxx  gb

Engelskt Fullblod

Tuberosexx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Melioraxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Blazexx  gb

Engelskt Fullblod

Salomexx  gb

Engelskt Fullblod

Grey Starlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Starlingxx  gb

Engelskt Fullblod

Bay Boltonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter son till Brownlow Turkxx  gb

Engelskt Fullblod

Coughing Pollyxx  gb

Engelskt Fullblod

Bartlets Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Thunderboltxx  gb

Engelskt Fullblod