Orientationxx  

Fullblod us

Orientation är ett sto som föddes 1948 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Orientation har följande avkommor i hästkatalogen:

Questionnairexx  us

Fullblod

Stingxx  us

Fullblod

Spurxx  us

Fullblod

King Jamesxx  us

Fullblod

Auntie Mumxx  gb

Fullblod

Gnatxx  us

Fullblod

Voterxx  gb

Fullblod

Mosquitoxx  us

Fullblod

Miss Puzzlexx  us

Fullblod

Disguisexx  us

Fullblod

Dominoxx  us

Fullblod

Bonnie Galxx  gb

Fullblod

Ruby Nethersolexx  us

Fullblod

Star Rubyxx  gb

Fullblod

Nethersolexx  us

Fullblod

Geishaxx  us

Fullblod

Discoveryxx  us

Fullblod

Displayxx  us

Fullblod

Fair Playxx  us

Fullblod

Cicutaxx  gb

Fullblod

Ariadnexx  us

Fullblod

Light Brigadexx  gb

Fullblod

Adriennexx  us

Fullblod

Miyakoxx  us

Fullblod

John P Grierxx  us

Fullblod

Whisk Broomxx  us

Fullblod

Wonderxx  us

Fullblod

La Chicaxx  us

Fullblod

Sweepxx  us

Fullblod

La Grisettexx  gb

Fullblod