Orientationxx  

Engelskt Fullblod us

Orientation är ett sto som föddes 1948 i USA.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Orientations och hennes stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus E, extension (svart), har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen e från båda sina föräldrar (saknar svart anlag).

På lokus G, grey, har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Orientation en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Orientation har följande avkommor i hästkatalogen:

Questionnairexx  us

Engelskt Fullblod

Stingxx  us

Engelskt Fullblod

Spurxx  us

Engelskt Fullblod

King Jamesxx  us

Engelskt Fullblod

Auntie Mumxx  gb

Engelskt Fullblod

Gnatxx  us

Engelskt Fullblod

Voterxx  gb

Engelskt Fullblod

Mosquitoxx  us

Engelskt Fullblod

Miss Puzzlexx  us

Engelskt Fullblod

Disguisexx  us

Engelskt Fullblod

Dominoxx  us

Engelskt Fullblod

Bonnie Galxx  gb

Engelskt Fullblod

Ruby Nethersolexx  us

Engelskt Fullblod

Star Rubyxx  gb

Engelskt Fullblod

Nethersolexx  us

Engelskt Fullblod

Geishaxx  us

Engelskt Fullblod

Discoveryxx  us

Engelskt Fullblod

Displayxx  us

Engelskt Fullblod

Fair Playxx  us

Engelskt Fullblod

Cicutaxx  gb

Engelskt Fullblod

Ariadnexx  us

Engelskt Fullblod

Light Brigadexx  gb

Engelskt Fullblod

Adriennexx  us

Engelskt Fullblod

Miyakoxx  us

Engelskt Fullblod

John P Grierxx  us

Engelskt Fullblod

Whisk Broomxx  us

Engelskt Fullblod

Wonderxx  us

Engelskt Fullblod

La Chicaxx  us

Engelskt Fullblod

Sweepxx  us

Engelskt Fullblod

La Grisettexx  gb

Engelskt Fullblod