Soreheelsxx  

Engelskt Fullblod gb

Soreheels är en hingst som föddes 1/1 1720 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

Dessa anlag är angivna eller beräknade på Soreheelss och hans stam och eventuella avkommors färg och/eller anlag. Listan kan skilja från verkligheten, bland annat eftersom färger kan vara felaktigt registrerade, så ett dna-test är helt klart det säkraste sättet att få veta din hästs anlag.

På lokus G, grey, har Soreheels en enkel uppsättning av av allelen g från sin far (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Soreheels en enkel uppsättning av av allelen C från sin far (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Soreheels har följande avkommor i hästkatalogen:

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Young Bay Pegxx

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx

Engelskt Fullblod

Curwen Bay Barb  gb

Berber

Sto efter Curwen Old Spotxx

Engelskt Fullblod

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx

Engelskt Fullblod