Soreheelsxx  

Engelskt Fullblod gb

Soreheels är en hingst som föddes 1/1 1720 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Soreheelss och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

g?/C?
placeholder image

Avkommor

Soreheels har följande avkommor i hästkatalogen:

Bastoxx  gb

Engelskt Fullblod

Byerley Turkox  hu

Arabiskt Fullblod

Bay Pegxx  gb

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Young Bay Pegxx

Engelskt Fullblod

Leedes Arabianox  gb

Arabiskt Fullblod

Grey Pegxx

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx  gb

Engelskt Fullblod

Curwen Bay Barb  gb

Berber

Sto efter Curwen Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Curwens Old Spotxx  gb

Engelskt Fullblod

Selaby Turkxx

Engelskt Fullblod

Sto efter Whitelegged Lowther Barbxx

Engelskt Fullblod

White Legged Lowther Barb

Berber

Old Vintner Marexx  gb

Engelskt Fullblod