Dardaox  PASB 1364

Arabiskt Fullblod pl

Darda är ett sto som föddes 1950 i Polen.

Darda föddes upp av Klemensów.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Dardas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Darda har följande avkommor i hästkatalogen:

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

Tajar IVox  de

Arabiskt Fullblod

Koheil IIIox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Shagya V  ro

Shagya Arab

213 Gidran XIXox  hu

Arabiskt Fullblod

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Selimox  de

Arabiskt Fullblod

Smyrnaox  eg

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Schechan-Schammarox

Arabiskt Fullblod

Koheilan II-ox  hu

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuchox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

37 Jussufox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

214 Scherifeox  sy

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdady IIIox  yu

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdady IIox  hu

Arabiskt Fullblod

Kalgaox  yu

Arabiskt Fullblod

6 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Semrieox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)