Druchnaox  

Arabiskt Fullblod pl

Druchna är ett sto som föddes 1957 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Druchnas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Druchna har följande avkommor i hästkatalogen:

Rozmarynox

Arabiskt Fullblod

Almanzorox  pl

Arabiskt Fullblod

Athosox

Arabiskt Fullblod

Abu Argub IIox

Arabiskt Fullblod

Podolankaox

Arabiskt Fullblod

Mlecha IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Mohortox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Amurathox  de

Arabiskt Fullblod

248 Shagya V

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Nana Sahib Iox  de

Arabiskt Fullblod

Donkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

Mersuch Iox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod

Siglavy Bagdady IIIox  yu

Arabiskt Fullblod

6 Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod