Daninaox  

Arabiskt Fullblod pl

Danina är ett sto som föddes 1967 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Daninas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Danina har följande avkommor i hästkatalogen:

Chazarox

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Lotnikox  pl

Arabiskt Fullblod

Opalox  pl

Arabiskt Fullblod

Mokkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox

Arabiskt Fullblod

Wallis IIox

Arabiskt Fullblod

Windobonaox

Arabiskt Fullblod

Celinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim Pierwszyox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Zabibeox  pl

Arabiskt Fullblod

Druchnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rozmarynox

Arabiskt Fullblod

Almanzorox  pl

Arabiskt Fullblod

Athosox

Arabiskt Fullblod

Mlecha IIIox  pl

Arabiskt Fullblod

Dziewannaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Kalinaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath II  de

Shagya Arab

Sahibaox  pl

Arabiskt Fullblod

Brdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Mersuch IIox

Arabiskt Fullblod

21 Siglavy Bagdady IIIox

Arabiskt Fullblod