El Azrakox  

Arabiskt Fullblod pl

El Azrak är en hingst som föddes 1960 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på El Azraks och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(aA)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

El Azrak har följande avkommor i hästkatalogen:

Faherox  pl

Arabiskt Fullblod

Trypolisox  pl

Arabiskt Fullblod

Enwer Beyox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kahiraox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ferhaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Abu Urkubox  hu

Arabiskt Fullblod

Kuhaylan Zaidox  sy

Arabiskt Fullblod

22 Kemirox  hu

Arabiskt Fullblod

Udzdaox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kruszanox  ae

Arabiskt Fullblod

Szeikhaox

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim Pierwszyox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim IIIox  gb

Arabiskt Fullblod

Fasilaox  gb

Arabiskt Fullblod

El-Zabibeox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim IIIox  gb

Arabiskt Fullblod

Karimaox  pl

Arabiskt Fullblod