Tydi Rosemary  WSB 24194

Welsh av Cobtyp (sekt C) gb

Tydi Rosemary är ett sto som föddes 1/1 1967 i Storbritannien.

----*----
----*----

Färganlag

På lokus E, extension (svart), har Tydi Rosemary en enkel uppsättning av av allelen e från sin far (saknar svart anlag). Hon har också fått en enkel uppsättning av av allelen E från sin mor (svart anlag).

På lokus A, agouti, har Tydi Rosemary en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen a från båda sina föräldrar (saknar agoutianlag).

På lokus G, grey, har Tydi Rosemary en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen g från båda sina föräldrar (saknar skimmelanlag).

På lokus C, creme (gul), har Tydi Rosemary en homozygot (dubbel) uppsättning av av allelen C från båda sina föräldrar (saknar gulanlag).

placeholder image
----*----

Avkommor

Tydi Rosemary har följande avkommor i hästkatalogen:

Hendy Brenin  gb

Welsh Cob (sekt D)

Meiarth Royal Eiddwen  gb

Welsh Cob (sekt D)

Brenin Gwalia  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Gwalia Victor  gb

Welsh Cob (sekt D)

Cymraes  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Meiarth Pride  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Mathrafal Brenin  gb

Welsh Cob (sekt D)

Coedmawr Pride  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Lady Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Myrtle Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Ceitho Welsh Comet  gb

Welsh Cob (sekt D)

Polly of Pantlleinan  gb

Welsh Cob (sekt D)

Pontfaen Lady Model  gb

Welsh Cob (sekt D)

Welsh Model  gb

Welsh Cob (sekt D)

Lady Gwenog III  gb

Welsh Cob (sekt D)

Gerynant Rosina  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Valiant Flyer  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Llethi Valiant  gb

Welsh Cob (sekt D)

Ceitho Welsh Comet  gb

Welsh Cob (sekt D)

Llethi Flower  gb

Welsh Cob (sekt D)

Deinol Bloss  gb

Welsh Cob (sekt D)

Myrtle Welsh Flyer  gb

Welsh Cob (sekt D)

Bloss

Welsh Cob (sekt D)

Dyffryn Rosina  gb

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Llethi Valiant  gb

Welsh Cob (sekt D)

Ceitho Welsh Comet  gb

Welsh Cob (sekt D)

Llethi Flower  gb

Welsh Cob (sekt D)

Myrtle Rosina

Welsh av Cobtyp (sekt C)

Baedeker  gb

Welshponny (sekt B)

Cilwen Lady Lilian

Welsh av Cobtyp (sekt C)