Parmaox  

Arabiskt Fullblod _su

Parma är ett sto som föddes 1966 i Sovjetunionen (f.d.).

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Parmas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

?e/Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Parma har följande avkommor i hästkatalogen:

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Gamil Manialox  eg

Arabiskt Fullblod

Nafaa El Saghiraox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kazmeenox  gb

Arabiskt Fullblod

Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sheikh El Arabox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Sabahox  eg

Arabiskt Fullblod

Hindox  eg

Arabiskt Fullblod

Ibn Rabdanox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Rustemox

Arabiskt Fullblod

Pokaznajaox  _su

Arabiskt Fullblod

Knippelox  _su

Arabiskt Fullblod

Korejox  _su

Arabiskt Fullblod

Kannox  fr

Arabiskt Fullblod

Rixalinaox  gb

Arabiskt Fullblod

Parfumeriaox

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Florenciaox

Arabiskt Fullblod

Provinciaox  _su

Arabiskt Fullblod

Pribojox  _su

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox  gb

Arabiskt Fullblod

Walnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Lowelasox  yu

Arabiskt Fullblod

Naradaox  pl

Arabiskt Fullblod